Odziv na poravnavo Republike Slovenije z družbo Ascent Resources

Naravnost zavržna je odločitev Vlade Republike Slovenije, da se poravna z britansko družbo Ascent Resources.

To podjetje si že več let prizadeva za dovoljenje, da bi v neokrnjeni okolici Prekmurja izvajala fracking. Ta je zaradi dokazano škodljivih vplivov na okolje v Veliki Britaniji prepovedan z zakonom. Pri nas je pa dovoljeno vse? Seveda, če imaš kapital in očitno dovolj dobre stike z vladami. Ali v Sloveniji res ni nič sveto? Britansko podjetje je nedopustno pritiskalo na slovenske uradnike, želelo vplivati na postopke preko vsake meje dobrega okusa in zakonodaje – sedaj pa bo vlada tujemu podjetju plačala odškodnino, ker ji ARSO ni dovolil izvajati škodljivega postopka v Prekmurju? Gre za enostavno neracionalno odločitev Vlade Republike Slovenije, ki je ne morem razumeti drugače kot dokončen poklon pred tujim kapitalom. Tem pritiskom sem se upiral kot minister in temu se danes upiram kot aktivni državljan. Naj dodam, da so tako ARSO, druga stopnja MOP kot Upravno sodišče pritrdili, da je potrebna presoja vplivov na okolje.

Gre še za dodaten dokaz, da potrebujemo kontinuirano zeleno politiko v vladi. Ko sem bil minister, sem želel fracking prepovedati, izgnati iz Slovenije v korist okolja. Naslednja vlada kima postopku in plačuje odškodnine investitorju, ki niti v lastni državi ne sme postopka izvajati. Izgublja okolje in izgubljamo davkoplačevalci, 20 milijonov odškodnine bi lahko vložili v zelene ukrepe v korist okolja, ne pa ga podarili kapitalu.