Politika kroji naše življenje

V času COVID-19 smo spoznali, kako pomembno je naše zdravje. Kako pomembni so naši najbližji in kaj pomeni socialni mehurček. Spoznali smo, da je dom naše varno zatočišče.

Obenem smo se mukoma nehote naučili, da se politika tiče vseh nas. Politika kroji naše življenje. Politika pove, kdaj gremo lahko v trgovino, kdaj v šolo, ob kateri uri moramo biti doma. Politika pove, kdaj lahko kolesarimo in kdaj jemo sendvič in tudi v kateri regiji.

To ne velja samo za izredne razmere, kakršna je pandemija. To velja tudi sicer - zakonodajni okvir vedno in povsod narekuje politika, kar vpliva na vse nas. Zato je toliko bolj pomembno, da vsi spremljamo politiko in pohvalimo, kar je dobrega ter smo glasni, ko je potrebno zahtevati spremembe. Obenem je toliko bolj pomembno, da tisti, ki lahko, aktivno sodelujemo v politiki. Opažam, da se veliko ljudi ne želi več aktivno vpletati v politiko, ker se bojijo diskretizacij. Temu se moramo kot družba upreti in na vodilnih mestih zahtevati zase najboljše ljudi.

#aktivno #zaSlovenijo #zaOkolje