Pravno obvestilo

Splošno

Lastnik in upravljavec spletne strani in domene www.jureleben.com (v nadaljevanju samo spletna stran) je Jure Leben, Vrh nad Želimljami 12a, 1291 Škofljica, email info@jureleben.com, tel.: +386 40 514 923, (v nadaljevanju samo lastnik). Ta spletna stran ima več poddomen tipa poddomena.jureleben.si, vse pa delujejo iz istega urejevalnika zato to pravno obvestilo velja tudi zanje.

V interesu lastnika je, da so na spletnih straneh objavljeni podatki točni ter posodobljeni, zato si lastnik pridržuje pravico, da kadarkoli ter brez predhodnega obvestila spremeni njihovo vsebino vendar lastnik ne more zagotoviti, da so podatki popolni, pravilni ali da ne bo prišlo do njihovih sprememb zaradi tretjih oseb (če gre za vdor ali virus). Podatki, ki so objavljeni na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave in imajo pravne posledice le v primeru, ko je to izrecno navedeno, zato lastnik ne prevzema nobene odgovornosti (neposredne ali posredne) zaradi zamud, napak ali pomanjkljivosti v vsebini teh spletnih strani ali pri njeni morebitni uporabi. Lastnik prav tako ne prevzema odgovornosti za morebitno nedelovanje spletnih strani, kot tudi za morebitno škodo zaradi uporabe informacij navedenih na spletnih straneh.

Pri uporabi vsebine spletnih strani mora uporabnik upoštevati, da so vse avtorske vsebine zaščitene na podlagi zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Neupravičeno prepisovanje, razmnoževanje ali razširjanje dokumentov v komercialne namene ni dovoljeno brez izrecnega soglasja lastnika podanega v pisni obliki ali na kakršenkoli drug trajni način.

Vsebina spletnih strani v angleškem jeziku je prevod vsebine slovenskih spletnih strani, zato zanje veljajo enaka pravila kot za slovenske spletne strani.

 

Pridobivanje osebnih podatkov in njihovo varstvo

Osebni podatki na spletnih straneh se varujejo in obdelujejo v skladu z določili EU regulative GDPR (General Data Protection Regulation; št. 2016/679 sprejeto 27.04.2016) ter Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).  

ZVOP-1 določa ukrepe za preprečevanje neupravičenih posegov v zasebnost posameznika pri obdelavi podatkov kot tudi obseg in načine njihove obdelave. Posameznik ima v času, ko se hranijo njegovi podatki pravico do vpogleda v zbirke osebnih podatkov, do njenega prepisa v delu, ki se nanaša nanj, do dopolnitve in poprave teh podatkov ter do njihovega izbrisa. Izbris osebnih podatkov lahko posameznik zahteva na elektronskem naslovu info@jureleben.com. Podatki za katere je posameznik zahteval izbris, bo lastnik izbrisal v najkrajšem možnem času. Lastnik bo prejete osebne podatke hranil in obdeloval le v skladu z namenom za katerega je posameznik dal svoje soglasje.

Na spletnih straneh se ob obisku spletnih strani avtomatsko zabeležijo naslednji anonimizirani osebni podatki, kot je ime ponudnika internetnih storitev ter IP naslov iz katerega se dostopa na spletne strani, datum in ura obiska spletne strani oz. njenih poddomen, na katere uporabnik dostopa. Spletna stran navedene podatke zbira zato, ker želi z analizo potreb uporabnikov spletnih strani izboljšati vsebino spletnih strani ter administrirati spletne strani.

Spletne strani za pravilno in učinkovito delovanje uporabljajo piškotke s čimer poskrbijo za boljšo uporabniško izkušnjo spletnih strani. Piškotki uporabniku namreč omogočijo prilagoditev spletnih strani njegovim poizvedbam in ostalim aktivnostim na spletu.  

V spletnih vsebinah lahko lastnik uporablja hipertekstovne povezave na druga spletna mesta za vsebino katerih pa lastnik ne odgovarja. Brez predhodnega izrecnega soglasja lastnika tudi ni dovoljeno ustvariti hipertekstovnih povezav na njegovih spletnih straneh.

Piškotki

Več o piškotkih in spreminjanje nastavitev glede piškotkov: tukaj.