Prvi korak do davčne pravičnosti?

V stranki Z.DEJ menimo, da so predlagane davčne spremembe in uvedba socialne kapice vladni korak v pravo smer predvsem poenostavitve posameznih davčnih postopkov. Ob tem upamo, da je to dejansko le prvi korak oz. kot pravi finančni minister Šircelj, da se s temi davčnimi spremembami le nakazuje, kam gre davčna politika.

Strinjamo se z zviševanjem splošne davčne olajšave, z olajšavami pri zaposlovanju deficitarnih poklicev in zaposlovanju mladih ter povečanju olajšav za donacije podjetij. Še posebej pa pozdravljamo uvedbo olajšave za naložbe v zeleno gospodarstvo in digitalizacijo. Predlagamo dodatne spodbude za zelena delovna mesta, ki naj bodo sofinancirana iz Evropskega zelenega dogovora.

Skrbi nas dejstvo, da se privilegira ena skupina prebivalstva (kmetje), druge storitvene dejavnosti pa so povsem izvzete. To, da kmetje ne bodo več davčni zavezanci, ne glede na višino njihovega letnega prometa, pomeni nelojalno konkurenco gospodarskim družbam, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trgovino s kmetijskimi pridelki. To se gotovo sliši vsaj nenavadno za zeleno stranko, a opozarjamo, da izvzem iz davčnih zavezancev ne bo veljala samo za male kmete, temveč tudi velike. S ciljem večje egalitarnosti predlagamo, da se obstoječa letna meja zviša za vse kmete, ne pa da se popolnoma ukine.

S tem v mislih bi pričakovali, da se podobne olajšave uvede tudi v nekaterih drugih storitvenih dejavnostih, predvsem gostinstvu in turizmu. Predlagamo pavšalne obdavčitve za mikro in mala podjetja v storitvenih dejavnostih (gostinstvo, frizerstvo ipd), kmetijstvu itd. ter pospešeno digitalizacijo hrambe računov in drugih poslovnih listin. S tem se izognemo še vedno preveč zbirokratiziranim in okolju neprijaznim postopkom vodenja blagajn in arhivskih dokumentov.

V predlaganih davčnih spremembah pogrešamo olajšave za raziskave in razvoj ter druge ukrepe, ki bi vodili v nujno spremembo obstoječe strukture gospodarstva s prenizko dodano vrednostjo. Pogrešamo tudi večjo ambicioznost in izvirnost pri spodbujanju preobrazbe v bolj zeleno in okolju prijazno družbo.

Čeprav verjamemo, da bodo višji neto dohodki posameznikov imeli pozitiven učinek na splošno potrošnjo, ne razumemo pa, zakaj se odlaša s povečanjem obdavčitve premoženja, predvsem dražjih nepremičnin, ki so med najnižje obdavčenimi v Evropi. Čas, ko se znižuje obdavčitev višjih plač in, ko se niža davek od oddajanja nepremičnin v najem je idealna priložnost, da se končno izvede prepotrebna reforma tudi na tem področju. Menimo, da bi morala biti progresivna obdavčitev lastniških nepremičnin eden glavnih virov pobranih davščin. Prav to je področje, kjer bi morala biti zakonodaja urejena na način, kjer bi bogati plačevali bistveno več, kot revnejši.

Torej, davčne novosti, kot jih predlaga Vlada RS podpiramo, hkrati pa upamo, da bodo po tem koraku v isto smer sledili še drugi, kajti rezerv in možnosti oz. razvojnih nalog za ambiciozno družbo, ki verjame, da mora postati prijaznejša do človeka in okolja je še ogromno. V Stranki Z.DEJ bomo vedno podpirali dobre rešitev za državo, ne glede na to, ali se podpiramo predlagatelja zakonodajnih rešitev.