Svetovno zdravi?

Nikoli prej nismo toliko časa, pomena, besed, javnega diskurza in nenazadnje državnega ter osebnega proračuna namenjali zdravju kot zadnje leto, ko je svet zajela pandemija COVID-19.

A vse prepogosto pozabljamo, da je temelj našega zdravja in zdravja družbe naše okolje. Čisti zrak, čista voda, neoporečna tla, nizka onesnaženost s hrupom in svetlobnim onesnaženjem, gozd in biodiverziteta so bogastvo, ki ga nezanikljivo sprejemamo kot samoumevno. Iz teh naravnih dobrih izhaja naše zdravje, zato moramo kot država najprej poskrbeti za varstvo okolja.

A to žal ne bo dovolj. Slovenski zdravstveni sistem je klecnil že pred pandemijo COVID-19. Čakalne vrste so bile nedopustno dolge že v 2019. Javno zdravstvo ni zdržalo pritiska novodobnih bolezni in potreb že leta pred pandemijo. Potrebujemo večjo dostopnost, a zato potrebujemo več zdravnikov. Potrebujemo urejene in pravične čakalne vrste, a zato potrebujemo digitalizacijo zdravstva. Potrebujemo kakovostno obravnavo bolnika, a zato potrebujemo sodobno opremo. Nujno potrebujemo sodelovanje vseh vpletenih v zdravstvenem sistemu, a zato potrebujemo spremembo diskurza. Dovolj je nakladanja o dvoživkah, o kapitalu, zasebnikih in zavarovalnicah. Potrebujemo prenovo celotnega sistema v korist bolnika – morda je resetiranje omogočila prav pandemija COVID-19? #časJe #zdaj